บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

วันนี้ ปลดล็อคแล้ว! กลับดึกได้ ออกกลางคืนได้!

ศบค.ไฟเขียว เฟส 4 ปลดล็อคแล้ว! ยกเลิกเคอร์ฟิว เริ่ม 15 มิถุนายนนี้ ส่วน ผับ บาร์ อาบ อบ นวด รอก่อน ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถานหรือ เคอร์ฟิว แต่ยังคงมาตรการควบคุมการเดินทางเข้า ราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ และ อากาศ

พร้อมกันนี้ยังเห็นชอบ ข้อเสนอของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เสนอให้มีการผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ

สำหรับการเรียนการสอนอบรม สัมมนาในรูปแบบวิถีใหม่ โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในระบบ ที่มีนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน ขณะเดียวกันผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่างๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

สำหรับกิจการ กิจกรรมที่ผ่อนคลายในระยะที่ 4 เห็นชอบ ผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศราฐกิจ และการดำเนินชีวิต โดยสามารถจัดการประชุม อบรม สัมมนา จัดนิทรรศการ งานพิธี จัดเลี้ยง การแสดงดนตรี นาฎศิลป์ คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในโรงแรม โรงมรหสพ ห้องประชุม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า โรงภาพยนต์ หรือในสถานที่อื่นๆ

โดย ประชุม อบรม สัมมนา ต้องเว้นระยะพื้นที่ 4 ตารางเมตรต่อคน ส่วนงานจัดเลี้ยง งานอีเว้น เปิดตัวสินค้า ประกวด แข่งขันกีฬา ต้องนั่งระยะห่างหรือยืน 1 เมตร สำหรับงานดนตรี คอนเสิร์ตจะต้องลดความหนาแน่น 5 ตารางเมตรต่อคน

สำหรับการบริโภคสุราหรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร์ ในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงแรม ร้านอาหาร หรือร้านเครื่องดื่มทั่วไป หรือสถานที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และได้ผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว ให้สามารถทำได้ ยกเว้น ในส่วนของ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และโรงเบียร์ ยังไม่อนุญาต เปิดดำเนินการ

ส่วนสถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์เด็กพิเศษ สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กและผู้สูงอายุ โดยเด็กเล็กแบ่งกลุ่มเป็น 2 ตารางเมตรต่อคน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม กรณีเข้าชมเป็นกลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มเล็ก เข้าชมเป็น รอบ

ขณะที่การถ่ายทารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กองถ่ายทำ รวมทุกแผนกไม่เกิน 150 คน และมีผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คน

กิจกรรมด้านออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนการ โดยการอบตัว อบสมุนไพร หรืออบไอน้ำแบบรวมในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา หรือสถานประกอบการ นวดแผนไทย ทั้งนี้เน้นให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว (ห้องรวม หรือบ่อออนเซ็นรวม ควบคุม จำนวนผู้ใช้บริการ โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการต่อรอบ 5 ตารางเมตรต่อคน แต่ยังไม่อนุญาตเปิด สถานประกอบกิจการ อาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

ส่วนการออกกาลังกายแบบกลุ่มในสวนสาธารณะ ลานกิจกรรม พื้นที่กิจกรรมสาธารณะหรือลานกีฬากลางแจ้ง จำกัดรวมกลุ่ม 5 ตารางเมตรต่อคน รวมไม่เกิน 50 คน โดย สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นการใช้เครื่องเล่นในลักษณะที่เป็นการติดตั้งชั่วคราวหรือเครื่องเล่น ที่มีพื้นผิวสัมผัสมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการติดโรคในเด็ก เช่น บ้านบอล บ้านลม โดยสวนน้ำ 4 ตารางเมตร ต่อคน

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย เช่น ลานเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียนการสอนในทุกประเภทกีฬา โดยสามารถจัดการแข่งขันและจัดให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์การแข่งขันกีฬาได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมอยู่ในสนามแข่งขันและผู้จัดการแข่งขันต้องดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกาหนดด้วย /ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

อนุญาตการขนส่งสาธารณข้ามเขตพื้นที่จังหวัดรถโดยสารประจําทาง รถปรับอากาศ รถตู้ ระหว่างจังหวัด รถไฟ เครื่องบิน ต้องจัดระยะผู้โดยสารนั่งติดกัน 2 ที่นั่ง เว้น 1 ที่นั่ง จํากัดจํานวนไมเกินร้อยละ 70 /รถโดยสารสาธารณะทางไกลจอดพักรถทุก 2 ชั่วโมง – มีการลงทะเบียนเพื่อติดตามตัว

โดยเน้นย้ำมาตรการควบคุมสําหรับทุกกิจการ / กิจกรรม จะต้อง

-ความสะอาดบริเวณ ผิวสัมผัสร่วม ห้องสุขา ก่อน-หลัง กิจกรรม

-กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

-สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

-ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติ

-ควบคุมการเข้า-ออก

-ลงทะเบียนด้วย Platform “ไทยชนะ”ทุกครั้ง

-จำนวนผู้ดูแลตามมาตรการป้องกันโรค ตามมาตรฐานที่กำหนด

-จุดล้างมือ ก่อนและหลังกิจกรรม บริการเพียงพอ

ส่วนแนวทางการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศที่จัดการโควิด-19 ได้ดี ซึ่งไม่ถูกกักตัว หรือ Travel Bubble ได้ถูกหยิบหยกมาในที่ประชุม แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป

ราชกิจจาฯ ยกเลิกเคอร์ฟิว-คลายล็อคเฟส 4

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com