บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

รมว.แรงงาน ต้อนรับ ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ Mrs.Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (The United Nations Resident Coordinator in Thailand) 

พร้อมด้วย Mr.Graeme John Buckley  ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนลาว เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือประเด็นความร่วมมือสำคัญ ดังนี้

  1. แนวทางความร่วมมือระหว่าง United Nations Country Team (UNCT) in Thailand กับกระทรวงแรงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันสังคม 
  2. แลกเปลี่ยนความเห็นต่อแนวทางในการพัฒนาด้านแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. แนะนำรายงานขององค์กรแรงานระหว่างประทศ (ILO) เรื่องการศึกษาผลกระทบของโควิด – ๑๙ ต่อการจ้างงาน และตลาดแรงงานของไทย โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานร่วมให้การต้อนรับและหารือในประเด็นดังกล่าว ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น ๖ อาคารกระทรวงแรงงาน

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com