บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

หม่อมเต่าประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับอนุญาตจัดหางาน

หม่อมเต่า เปิดประชุม รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้รับอนุญาตจัดหางาน ร่วมเตรียมแผนส่งออกแรงงานทันทีหลังโควิด-19 คลี่คลาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดประชุมเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากตัวแทนผู้รับจัดหางานฯ ร่วมเตรียมแผนส่งออกแรงงานไทยทันที หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 คลี่คลายลง

          วันที่ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมแผนการจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ

พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะของผู้รับอนุญาตจัดหางานฯ กว่า 80 บริษัท เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ทันที เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยมี พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และ คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน

          หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล กล่าวว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานให้มีรายได้สูงขึ้น

โดยการส่งเสริมการมีงานทำในต่างประเทศและพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การไปทำงานางประเทศนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงานในประเทศแล้ว ยังสามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมากไม่น้อยกว่า 140,000 ล้านบาทต่อปี

นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้การไปทำงานต่างประเทศยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากแรงงานไทยจะได้รับประสบการณ์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID – 19) ได้แพร่ระบาดในประเทศไทยและในต่างประเทศที่เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญของประเทศไทย เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี  ญี่ปุ่น  และในยุโรป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดส่งแรงงานไทยในภาพรวม ทำให้เป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป

          อย่างไรก็ตาม แรงงานไทยยังคงเป็นที่ต้องการของนายจ้างในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งแรงงานฝีมือ และกึ่งฝีมือ รวมทั้งงานในภาคบริการและโรงแรมในต่างประเทศยังคงต้องการแรงงานฝีมือจากประเทศไทยเข้าไปทำงานด้วย เนื่องจากแรงงานไทยมีข้อได้เปรียบในด้านจิตบริการและอุปนิสัย ขยัน ซื่อสัตย์ และมีวินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com