บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

ILO จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานสตรี ในสถานประกอบกิจการ

Image result for ilo thailand


กระทรวงแรงงานร่วมกับ ILO จัดทำโครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานสตรี ในสถานประกอบกิจการ เสริมสร้างความเสมอภาคหญิง-ชาย สู่แรงงานคุณภาพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อแรงงานในหลากหลายอาชีพที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานสตรี ที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ สังคมและการจ้างงาน

 

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรีในสถานประกอบกิจการขึ้น นำร่องในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง แรงงานหญิงอาจได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะฝีมือและทักษะด้านดิจิทัล และ STEM เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้

ทั้งนี้ ILO ได้คัดเลือกให้บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลหรืออาร์ดดิส์กไดร์ฟสำหรับคอมพิวเตอร์ มีพนักงานในฐานการผลิตมากว่า 1,500 คน เป็นหญิงประมาณ 1,100 คน คิดเป็นร้อยละ 73 ของพนักงานในฐานการผลิต อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน สามารถจัดพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและ ILO ได้สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 36 ชั่วโมง

อธิบกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวต่อไปว่า การฝึกอบรมดังกล่าว จะช่วยให้พนักงานในสายการผลิตที่เป็นกลุ่มสตรี มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมฝึกให้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สร้างความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการปรับทัศนคติที่ดี ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะช่วยให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้น ขณะที่ สถานประกอบกิจการ จะมีแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้น นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี

เกี่ยวกับ ILO

กลับหน้าหลัก

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com