บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

สถานการณ์ของโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย จากกรมโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรมสรุป สถานการณ์ของโรงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย ตลอดปี 2562 ซึ่งมีผลต่อการจ้างงานต่าง ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม

นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า จากการเก็บข้อมูลโรงงานที่เปิดใหม่และขยายกิจการในปี 2562 มีจำนวน 4,379 แห่ง ลดลงจากปีก่อน 15.80% เกิดการจ้างงาน 207,602 คน เพิ่มขึ้น 1.52% มีเงินลงทุน 483,672 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.86%

ส่วนโรงงานที่ขอเลิกกิจการมี 1,743 แห่ง ลดลง 12.89% จำนวนคนงาน 43,987 คน เพิ่มขึ้น 5.68% และจำนวนเงินทุน 56,562 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.1%

สำหรับ โรงงานที่เปิดใหม่และขยายปี 2562 ที่เพิ่มมากที่สุด 3 อันดับ คือ

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 543 แห่ง
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 471 แห่ง
 3. กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 371 แห่ง

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ เงินลงทุน 89,190 ล้านบาท
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 58,024 ล้านบาท
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 39,377 ล้านบาท
 4. กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 35,010 ล้านบาท และ
 5. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 29,262 ล้านบาท

ในขณะที่โรงงานที่ปิดกิจการปี 2562 เทียบกับปีก่อน มีจำนวนลดลง 12.89% จำนวนคนงานที่ตกงาน 43,987 คน มากกว่าปีก่อน 5.65% ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการมากที่สุด 3 อันดับ คือ

 1. กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 196 แห่ง
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 165 แห่ง และ
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช 158 แห่ง

ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมที่ประกอบและขยายในอีอีซี ปี 2562 ที่จ้างงานมากที่สุด 3 อันดับ คือ

 1. กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 5,618 คน
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก 4,068 คน
 3. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 2,696 คน

ด้านโรงงานที่ปิดกิจการในอีอีซี ปี 2562 เทียบกับปีก่อน มี 174 แห่ง ลดลง 45.96% จำนวนคนงาน 5,200 คน มากกว่าปีก่อน 22.96% มีมูลค่าเงินลงทุน 19,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 92% โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการในอีอีซี ปี 2562 มากที่สุด 3 อันดับ คือ

 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 24 แห่ง
 2. กลุ่มแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 17 โรงงาน
 3. กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 14 โรงงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปิดกิจการในอีอีซี มีการเลิกจ้างงาน 3 อันดับ คือ

 1. กลุ่มผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 1,175 คน
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์โลหะ 618 คน และกลุ่มสิ่งทอ 533 คน

“มูลค่าการลงทุนของโรงงานที่ปิดกิจการที่เพิ่มขึ้นมาก อาจจะมาจากโรงงานขนาดใหญ่ปิดกิจการ หรือเปลี่ยนไปผลิตสินค้าชนิดอื่น หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เห็นได้จากตัวเลขการเปิดกิจการและขยายกิจการที่เพิ่มขึ้นเยอะ โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีบางส่วนปรับไปสู่การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถยนต์แบบใหม่ ซึ่งเป็นภาวะปกติของภาคอุตสาหกรรม”

ข้อมูลจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com