บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

กรมอนามัยออก มาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก Covid 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ มาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก Covid 19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19) (Coronavirus Disease 2019) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค

   แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019; COVID – 19) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยให้ถือปฏิบัติใน 2 ส่วนหลัก คือ

   ส่วนที่ 1 การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะ ในส่วนอาคารสถานที่ให้ทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณที่มีจุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันให้เพิ่มความถี่ ทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง เช่น เคาท์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ปุ่มกดตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม มือจับประตู ลูกบิดประตู ราวบันได ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

ส่วนการจำหน่ายอาหารในบริเวณสถานีขนส่งสาธารณะนั้น ผู้จำหน่ายอาหารต้องป้องกันตนเอง และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค เช่น ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่และน้ำ มีการปกปิดอาหารใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหาร ขณะปฏิบัติงานหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้หยุดงานและพบแพทย์ทันที มี

การทำความสะอาดโต๊ะอาหารด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งหลังมีผู้มาใช้บริการ รวมถึงล้างภาชนะอุปกรณ์หรือสิ่งของเครื่องใช้ให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร เช่น บริเวณทางเข้าอาคารผู้โดยสาร อุปกรณ์จำหน่ายตั๋ว ราวจับ ราวบันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น

และทำความสะอาดบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ซึ่งอาจเป็นแหล่งที่มีการแพร่กระจายเชื้อโรค ได้แก่ โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ สายฉีดชำระ กลอน หรือลูกบิดประตู ฝารองนั่ง ฝาปิดชักโครก ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด

   ส่วนที่ 2 ด้านยานพาหนะและผู้ปฏิบัติงาน การทำความสะอาดยานพาหนะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟฟ้า รถไฟ เป็นต้น ให้ใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาดในจุดที่มีการสัมผัสบ่อย

เช่น ราวจับบริเวณประตู ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร เบาะนั่งและพนักพิงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่พักแขน ถาดรองวางอาหาร ปุ่มปรับระดับเบาะ ที่จับประตูห้องน้ำ เป็นต้น

กรณีที่มีห้องน้ำให้บริการบนพาหนะ ต้องจัดให้มีสบู่สำหรับล้างมือ และกระดาษเช็ดมือในห้องน้ำให้เพียงพอ ส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ผ้าห่ม ปลอกหมอน ต้องเปลี่ยน ทุกรอบที่ให้บริการและนำไปซักให้สะอาด

หากเป็นรถโดยสารสาธารณะ ก่อนและหลังการให้บริการควรมีการเปิดหน้าต่าง เพื่อการถ่ายเทหรือระบายอากาศในรถ และสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด มีการป้องกันตนเองโดยล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือแอลกอฮอล์เจล

รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า โดยไม่จำเป็น หากมีอาการ ไข้ ไอ จาม เหนื่อยหอบ ให้หยุดงานและไปพบแพทย์

   ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ที่ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ★ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ★ อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ข้อมูลจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com