บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

เหตุผลที่ต้องใช้ ไทยชนะ จากเว็บไซต์ ไทยชนะ.com

หลังอนุญาตให้ห้างและร้านค้าเปิดดำเนินการได้ เรามาดูกันครับว่าการลงแอพลิเคชั่น ไทยชนะ นั้นสำคัญอย่างไร  และมีการตอบคำถามในเว็บไซต์ https://www.ไทยชนะ.com/ กันอย่างไร

Q&A ไทยชนะ นั้นสำคัญอย่างไร 

ทำไมร้านค้าจึงต้องลงทะเบียน ร้านค้าที่ไม่ลงทะเบียนจะเปิดบริการได้หรือไม่

 • ผู้ใช้บริการจะมีความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยของร้านค้าที่มีการลงทะเบียนและปฎิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ทำไมร้านค้า ห้างร้านต้องเข้ามาตรการนี้

 • เป็นการสร้างมาตรฐานสุขอนามัยและความน่าเชื่อถือให้กับกิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ ว่ามีความปลอดภัยต่อการเข้าใช้บริการของลูกค้า ซึ่งทำให้กิจการ/กิจกรรมนั้น ๆ สามารถกลับเข้าสู่การทำธุรกิจแบบปกติได้เร็วขึ้น

เบอร์มือถือ 1 เครื่อง สามารถลงทะเบียนได้กี่คน

 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์สามารถลงทะเบียนได้ 1 ร้านค้า/สาขา (1 ร้านค้า ต่อ 1 เบอร์ ต่อ 1 QR)

ถ้าร้านค้ามีหลายสาขา ต้องลงทะเบียนทุกสาขาหรือไม่ แล้วการประเมิน Rating ผลประเมินรวมหรือแยก

 • กรณีร้านค้ามีหลายสาขา ให้ตัวแทนเจ้าของกิจการที่ดูแลร้านเป็นผู้ลงทะเบียน และการประเมินแยกรายสาขาตาม QR ที่แสดงไว้ ณ สาขานั้นๆ

ใบรับรองการประเมินตามมาตรการมีหลักเกณฑ์การทบทวนคุณภาพอย่างไร

 • ผู้ที่มาใช้บริการร้านค้าจะเป็นผู้ประเมินคุณภาพของกิจการผ่านแบบประเมินหลังการ check-out

ร้านค้าสามารถตรวจสอบมาตรฐานจาก Rating ของลูกค้าจากที่ไหน

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ไทยชนะ

หากร้านค้าประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่

 • กิจการสามารถตรวจสอบ Rating ได้จาก website ที่ใช้ลงทะเบียน (www.ไทยชนะ.com) โดยให้คลิ๊กปุ่ม “ค้นหาร้านค้า”

ถ้ากิจการที่มีหลายสาขา และใช้ข้อมูลของผู้จัดการ หากมีการเปลี่ยนแปลง จะสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ผ่านช่องทางไหน

 • ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้สำเร็จ และจะไม่ได้ใบรับรองการประเมินตามมาตรการ เพื่อรับ QR CODE ให้ผู้ใช้บริการ Scan Check in/Check Out

วิธีการกรอกพื้นที่การให้บริการที่สอบถามใน website ลงทะเบียนนั้น มีพื้นที่อะไรบ้าง

 • สามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่ website www.ไทยชนะ.com ที่ปุ่มจัดการข้อมูลร้านค้า

จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุด นั้นนับอย่างไร และนับรวมพนักงานหรือไม่

 • จำนวนผู้ใช้บริการสูงสุดนับเฉพาะจำนวนลูกค้า ผู้ใช้บริการ บนพื้นที่ให้บริการ ไม่รวมพนักงาน

ข้อควรระวังในการกรอกเลขบัตรประชาชนมีอะไรบ้าง

 • เลขบัตรประชาชน ต้องกรอกให้ครบทั้ง 13 หลัก, รหัสหลังบัตรฯ 2 หลักแรกต้องเป็นตัวอักษร และ 10 หลักหลังเป็นตัวเลข โดยต้องระบุ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

หากกรอกข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง QR Code จากระบบจะใช้งานได้หรือไม่

 • กรณีกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง QR Code จะสามารถใช้ได้แค่ 24 ชม. ท่านจะต้องทำการแก้ไขข้อมูลใหม่ที่เมนู “จัดการข้อมูลร้านค้า” เพื่อให้ QR Code สามารถใช้ได้ตลอดไป

ข้อควรระวังในการกรอก ชื่อ-นามสกุลมีอะไรบ้าง

 • การกรอกข้อมูลไม่ต้องระบุคำนำหน้า เช่น นาย/นาง/นางสาว และต้องสะกดให้ถูกต้องทั้งหมด และระมัดระวังในการกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง เช่น ตัวสะกด สระเอ กับสระแอ

สงวนสิทธิ์ ไทยชนะ.com พ.ศ. 2563 Call Center 02-111-1999

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com