บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

แรงงาน รณรงค์ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดการประชุมชี้แจง รณรงค์ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่  

โดยเน้นถึงแนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน

ช่วยผู้ประกอบการมีแรงงานที่เข้มแข็งพร้อมทำงาน ช่วยลดโอกาสการลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

กรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี

          โดยกล่าวว่า นโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังจากที่ประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จำเป็นต้องเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยเร็ว กระทรวงแรงงาน โดยการกำกับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้เน้นย้ำให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน ซึ่งถือเป็นกำลังหลักของประเทศที่ช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรม/ธุรกิจ ให้ดำเนินต่อไปได้

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า การเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น ต้องมาจากกำลังแรงงานที่มีสุขภาพดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย การให้ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ลูกจ้าง/ผู้ประกันตน และยังสร้างความมั่นใจให้แก่นายจ้าง/ผู้ประกอบการว่ามีแรงงานที่เข้มแข็งพร้อมทำงาน ช่วยลดโอกาสการลาป่วยเพื่อรักษาพยาบาลลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล ลดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระงานให้แก่บุคลากรทางกสรแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง

          “กระทรวงแรงงานจึงขอฝากภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลรักษาสุขภาพของลูกจ้าง/ผู้ประกันตนไว้กับสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ผมในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงขอความร่วมมือสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทุกแห่ง ให้ดูแลลูกจ้าง/ผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ เต็มใจ และเต็มกำลังความสามารถเพื่อร่วมกันสร้างแรงงานที่เข้มแข็ง พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองขึ้น” นายสุเทพ กล่าวในท้ายสุด

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ

Leave your thoughts

หมวดหมู่

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com