บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

ที่ปรึกษาแรงงาน ลงเพชรบุรีชู หมู่บ้านต้นแบบ ม.40 เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ชู หมู่บ้านต้นแบบ ม.40 เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

มอบป้ายให้แก่ “บ้านสมอลก” ยกย่องเป็น หมู่บ้านต้นแบบการประกันตนมาตรา 40 ขยายความคุ้มครองให้กับแรงงานอิสระ มีหลักประกันทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน)

          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด

“โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ณ วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ด้วย โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกเพศ ทุกวัย

โดยเฉพาะการดูแลผู้ประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง และมีหลักประกันชีวิต ในวันนี้ดิฉันมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ให้เป็นตัวแทนในพิธีเปิดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” และมอบป้าย“หมู่บ้านประกันสังคม” ตามนโยบาย 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ประกันสังคมทั่วไทย

ให้แก่ “บ้านสมอลก” ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น หมู่บ้านต้นแบบการประกันตนมาตรา 40 เป็นหมู่บ้านแรกของจังหวัดเพชรบุรี ที่สามารถขยายความคุ้มครองให้กับแรงงานอิสระ มีหลักประกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน สอดคล้องตามนโยบายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการเครือข่าย “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/โรงงาน) ทั้งนี้ บริษัท ซีพี เฟรชมาร์ท ร่วมมอบไข่ไก่ จำนวน 10,000 ฟอง และคูปอง CP Freshmart จำนวน 1,000 ชุด

          นางธิวัลรัตน์ กล่าวต่อว่า การจัดงาน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” ในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ สนับสนุน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสวัสดิการภาครัฐด้านการประกันสังคม

 และส่งเสริมให้แรงงานภาคอิสระเข้าถึงการมีหลักประกัน และความคุ้มครองทางสังคม รวมทั้งเป็นการพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในระดับพื้นที่ เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆ ในจังหวัดเพชรบุรี

ให้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้ประชาชนมีหลักประกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ที่จะเป็นกลไกสำคัญ ในการร่วมผลักดันการขับเคลื่อนการสร้างหลักประกันทางสังคม ให้แก่แรงงานอิสระ สอดรับตามนโยบายของรัฐบาลในระดับพื้นที่ “โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ที่มาของข่าว

ข่าวอื่น ๆ

Leave your thoughts

หมวดหมู่

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com