บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

กลับไปทำนา รัฐช่วย คนตกงานจาก COVID-19

รัฐออกโครงการ ช่วยเหลือคนว่างงานที่ ตกงานจากโควิด – 19 ให้่กลับบ้านไปทำนาทำไร่ โดยปลอ่ยกู้ให้ 200,000 บาท

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานจากสถานการณ์ COVID-19

คุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ

มีสัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตน หรือผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ต้องการกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ

1.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

  * บจธ. จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบเกษตรกรรม รายละไม่เกิน 200,000.-บาท

2.มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง แต่ที่ดินดังกล่าว

  * อยู่ระหว่างระยะเวลาไถ่ถอนจำนอง หรือไถ่ถอนขายฝาก

  * หรืออยู่ระหว่างจะถูกยึดตามคำสั่งศาลเพื่อบังคับชำระหนี้ หรือถูกยึดเพื่อบังคับคดี และอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด

  * หรือถูกขายทอดตลาด หรือหลุดขายฝากไปแล้ว ถ้าเกิน 5 ปี ผู้ขอความช่วยเหลือต้องทำประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง

  ***กรณีจัดซื้อที่ดิน และสินเชื่อเพื่อคงสิทธิในที่ดิน ไม่เกินรายละ  1,000,000.-บาท

3.ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง บจธ. จะประสานกับ กรมธนารักษ์นำที่ราชพัสดุที่มีความเหมาะสมสำหรับทำเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและจัดสรรให้กับผู้ขอรับความช่วยเหลือเข้าทำประโยชน์โดยการเช่าช่วงจาก บจธ.

ที่มาของข่าว https://www.labai.or.th/ssolabai/

ข่าวอื่น ๆ Blog – บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด (jobjbiz.com)

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com