บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

ทำฟันผู้ประกันตนเดือน ก.ค.62 จ่ายแล้ว 152 ล้านบาท

ทำฟันผู้ประกันตนเดือน ก.ค. 62 ยอดบริการไม่ต้องสำรองจ่าย 2 แสนกว่าครั้ง ประกันสังคมจ่ายไปแล้วกว่า 152 ล้านบาท

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงานด้านสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรมโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ว่า

   ล่าสุด เดือนกรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 210,000 ครั้ง จ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้วกว่า 152 ล้านบาท

   ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โดยให้สังเกต ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า

   สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

   สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่ายตรง ลูกจ้างผู้ประกันตนต้องสำรองจ่ายเงินไปก่อน แล้วนำหลักฐานมาเบิกคืนกับสำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน

   ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน โดยสามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม

กลับหน้ารวมบทความ

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com