บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 45 ปี
人材紹介に関するお問い合わせは (info@jobjbiz.com) まで日本語でお問い合わせください。 担当:オイル、ジャー、臼井

ประกันสังคมแจงสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพ

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กองทุนประกันสังคม เริ่มจัดเก็บเงินสมทบ กรณีชราภาพ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2541
   กฎหมายประกันสังคม กำหนดให้ผู้ประกันตนทุกคน ที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณี บำนาญชราภาพ หรือ บำเหน็จชราภาพ ตามเงื่อนไข การส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนแต่ละคน
   กล่าวคือ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือน จะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับ เงินบำนาญชราภาพ เป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็น ฐานในการคำนวณเงินสมทบ ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

   นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า กรณี ผู้ประกันตนที่มีการจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ให้ปรับเพิ่ม อัตราบำนาญชราภาพ ขึ้นอีก ในอัตรา ร้อยละ 1.5 ต่อ ระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ ทุก 12 เดือน
   สำหรับระยะเวลาที่จ่ายเงินสมทบเกินกว่า 180 เดือน และ กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย ภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับ เงินบำนาญชราภาพ ทายาทของผู้ประกันตน จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่า ของเงินบำนาญชราภาพรายเดือน ที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย

   เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับ เงินบำเหน็จชราภาพ
   โดยแยกเป็น กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบ ที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ ส่วนกรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ เท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตน และนายจ้างจ่ายเงินสมทบ พร้อมผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่ สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

    “ การจ่ายเงินสมทบรายเดือน กับกองทุนประกันสังคมนั้น มิได้สูญเปล่า เพราะนอกจากจะได้รับสิทธิประโยชน์ ระหว่างการทำงานมากมายแล้ว เมื่อถึงวัยเกษียณ ก็ยังคงอุ่นใจได้ว่า มีเงินออมชราภาพไว้ เป็นหลักประกันในชีวิต เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายประกันสังคม ที่กำหนดให้จ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ เป็นบำนาญรายเดือน ให้แก่ผู้ประกันตนไปตลอดชีวิต เพื่อให้ผู้ประกันตน มีเงินพอเลี้ยงชีพทุกเดือนไปจนตลอดชีวิต
   ทั้งนี้ หากสำนักงานประกันสังคม จ่ายเป็นเงินก้อนครั้งเดียว หรือที่เรียกว่า บำเหน็จ ให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว ผู้ประกันตน ทยอยใช้เงินดังกล่าวทุกเดือน ในอัตราเดียวกับการรับเงินบำนาญ เงินบำเหน็จ ดังกล่าว จะใช้ได้ประมาณ 5 ปี เท่านั้น ”

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง / จังหวัด / สาขา / ที่ท่านสะดวก หรือ ผ่านโทรศัพท์สายด่วน ประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

กลับหน้ารวมบทความ

อ่านข่าวเศรษฐกิจ (ภาษาญี่ปุ่น)

Leave your thoughts

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com