บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

Reservation Clerk (Japanese Speaking) 149 views

ตำแหน่ง

Reservation Clerk / Reservation Agent – พนักงานสำรองห้องพัก **Japanese Speaking**

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจโรงแรม

รายละเอียดงาน
 • ดูแลการรับออเดอร์การสำรองห้องพักกับ Travel Agency
 • ประสานงานเรื่องการสำรองห้องพัก
 • รวบรวมและเก็บเอกสารข้อมูลประวัติที่จำเป็นในการขอจองห้องพัก
 • ตอบรับหรือปฏิเสธการสำรองห้องพัก
 • ตอบรับการจองห้องพักและตอบกลับยืนยันการสำรองห้องพักไปยังลูกค้า หรือหน่วยงานที่ติดต่อกับโรงแรม
 • พิจารณาอัตราราคาห้องพักแก่ลูกค้าแต่ละประเภทตามนโยบายบริษัท
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ, จัดทำใบเสนอราคาและประสานงานกับลูกค้า
 • จัดทำรายงานการสำรองห้องพัก
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ Travel Agency หรือ Hotel 1-5 ปี
ความสามารถทางภาษา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับธุรกิจ
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับ N3
ความสามารถด้านอื่นๆ
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้ในระดับดี
วัน-เวลาทำงาน

สามารถเลือกเวลาทำงานได้

วันหยุด

วันหยุดตามประกาศบริษัท

สิทธิประโยชน์
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์ม
 • อื่นๆ

More Information

Apply for this job
Share this job

J Biz Recruitment Co., Ltd.

タイで人材紹介ビジネス
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • ชื่อบริษัท J Biz Recruitment Co., Ltd.
 • วิสัยทัศน์บริษัท タイで人材紹介ビジネス
 • ที่อยู่บริษัท ชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1, ถนนพระราม4, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร
 • Email info@jobjbiz.com
 • หมายเลขโทรศัทพ์ 02-632-9179
Connect with us

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com