บริหารงานโดย Bangkok Shuho Group: และหนังสือพิมพ์ "Bangkok Shuho" ที่ได้รับความไว้วางใจจากคนญี่ปุ่นมากว่า 44 ปี

ตำแหน่ง

IT Engineer Assistant Manager of Production Innovation Center

ประเภทธุรกิจ

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

รายละเอียดงาน

งานพื้นฐาน Infrastructure

 • งานพื้นฐานของ Infrastructure
 • แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาสมาชิกในทีม
 • จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
 • จัดการด้าน Security System ทำให้สอดคล้องกับหลักการของด้าน IT
 • ปรับปรุงบริการ User Service, เสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 • Computer & Server Setup
 • จัดการด้าน IT Audit
 • จัดการด้าน Help Desk

การสื่อสารประสานงาน
ทำหน้าที่ประสานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

 • สื่อสารระหว่างผู้จัดการคนญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทยอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานคนไทย, รายงานปัญหาหรือความคิดเห็นของพนักงานคนไทยแก่คนญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

 • จบการศึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Information Technology หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ระดับการศึกษาไม่มีผลหากมีประสบการณ์ที่เพียงพอ
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (ด้านการผลิต)

Hi-WANT

 • รู้จักพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ
 • รู้จักการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้การสร้างวิธีป้องกัน (การป้องกันระยะยาว)

WANT

 • มีประสบการณ์ในการใช้ Microsoft Dynamics AX หรือ Dynamics 365
 • มีประสบการณ์ในการใช้ SAP
 • มีประสบการณ์การใช้ Web(Intranet), Excel VBA
 • มีความสามารถและความรู้เรื่องการจัดการ/การจัดเก็บข้อมูล Database และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ team leader และการจัดการ(การจัดฝึกอบรมของฝ่าย IT เป็นต้น)

ความสามารถด้านภาษา

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้

 • TOEIC 500 คะแนน~
 • ภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 – N5 **พิจารณาเป็นพิเศษ**

ความสามารถด้านอื่นๆ

 • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานได้เป็นอย่างดี
 • สามารถจัดการหรือควบคุมระบบ (IT) ต่าง ๆ ได้ เช่น
 • – การใช้/ดูแล/ควบคุม/จัดการ Service (หลักๆ เช่น Windows, DB, VM เป็นต้น)
  – การจัดการด้าน Security
  – การจัดการด้าน Network
  – การจัดการด้าน Software, Hardware
  – การจัดการ IT Audit
  – การจัดการ Help Desk

 • มีประสบการณ์ทำงาน IT มากกว่าการ Support
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

วัน-เวลาทำงาน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

วันหยุด

 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดตามประกาศบริษัท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อื่น ๆ

More Information

Apply for this job
Share this job

J Biz Recruitment Co., Ltd.

タイで人材紹介ビジネス
Company Information
 • Total Jobs 10 Jobs
 • ชื่อบริษัท J Biz Recruitment Co., Ltd.
 • วิสัยทัศน์บริษัท タイで人材紹介ビジネス
 • ที่อยู่บริษัท ชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1, ถนนพระราม4, สุริยวงศ์, บางรัก, กรุงเทพมหานคร
 • ที่อยู่บริษัท กรุงเทพมหานคร
 • Email info@jobjbiz.com
 • หมายเลขโทรศัทพ์ 02-632-9179
Connect with us

Contact Us

J Biz Recruitment Co., Ltd.
Charn Issara Tower 1st Fl.,942/43, Rama 4 Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-632-9179
Email: info@jobjbiz.com